ServPPIN på Roskilde Universitet

ServPPIN projektet gennemføres af 11 forskningsgrupper i 10 forskellige europæiske lande. Center for Servicestudier (CSS) er ansvarlig for projektets 'Work Package 5' – Case studier indenfor videnservices og turisme. 


Offentlige og private servicevirksomheder er tidligere blevet studeret seperat. Dette kan resultere i en fejlagtig forståelse for serviceaktiviteternes drivere, dynamikker, og konsekvenser. ServPPIN projektet søger at overkomme dette problem ved at foretage analyser af såvel offentlige som private services og disses konsekvenser for vækst og velfærd. Der fokuseres især på studier af service innovation og på offentlige-private innovationsnetværk, da disse udgør en vigtig organisatorisk ramme for at udvikle, producere og levere nye/forbedrede services.

Projektets mål er således:

  1. At identificere og undersøge relationerne mellem offtentlig og privat service, og økonomisk vækst og velfærd. 
  2. At skabe forståelse for service innovation og for hvorledes offentlig-privat interaktion fungerer.
  3. At undersøge karakteren af succefulde offtenlige-private service netværk.

 

'Work Package 5'

Projektet er sammensat af 7 såkaldte 'work packages'. CSS ved Roskilde Universitet er anvarlig for Work Packge 5. Målene med denne er:


  1. At undersøge vidensintensive services og turistservices rolle og konsekvenser i forhold til offentlige-private innovationsnetværk.
  2. At undersøge karakteren og effektiviteten af offentlige-private samerbejder indenfor vidensintensive services og turisme.
  3. At vurderere konsekvensen af udvalgte offentlige-private projekter for kvalitet og performance af serviceaktiviteter. Speciel fokus vil blive rettet mod at vurdere betydningen af samarbejder omkring vidensintensive services og turisme for moderniseringen af den offentlige administration.

Beskrivelser af projektets øvrige Work Packages kan ses på ServPPINS internationale hjemmeside her

International

ServPPIN er et europæisk forskningsprojekt. Projektets internationale webside kan besøges her

Links


SERVPPIN er støttet af EU's 7. rammeprogram.