Kontaktinformation

ServPPIN på RUC kan kontaktes via


Professor Jon Sundbo

CBIT

Hus 44.3

Roskilde Universitet

Postboks 260

4000 Roskilde


Tlf: 4674 2161

Mail: sundbo@ruc.dk


International

ServPPIN er et europæisk forskningsprojekt. Projektets internationale webside kan besøges her

Links


ServPPIN er støttet af EU's 7. rammeprogram.