ServPPIN på Roskilde Universitet

ServPPIN er et europæisk forskningsprojekt hvori forskningsinstitutioner fra 10 europæiske lande deltager. Fra Danmark deltager Center for Servicestudier (CSS) ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet.

ServPPIN undersøger offentlige-private samarbejder indenfor service. Projektet vurderer betydningen af disse samarbejder for service innovation og undersøger  karakteren og betydningen af offentlige-private netværk. CSS er ansvarlig for den del af projektet, der fokuserer på vidensintensive services og turisme. Yderligere beskrivelse af projektet kan læses her

Deltagende forskere fra RUC i den danske del af ServPPIN er professor Jon Sundbo, lektor Lars Fuglsang og lektor John Damm Scheuer.

ServPPIN er støttet af EU's 7. rammeprogram


International

ServPPIN er et europæisk forskningsprojekt. Projektets internationale webside kan besøges her

Links


ServPPIN er støttet af EU's 7. rammeprogram.